Reportage: Lan mola meti si rewmi? les sénégalais répondent…

Reportage: Lan mola meti si rewmi? les sénégalais répondent…

Lire cette vidéo sur YouTube.