(Video) Farba Ngon détruit Dame mbodji et cledor sene  » Ci porte bou ndaw bi lako dougol ndakh… « 

0 66

Farba Ngon détruit Dame mbodji et cledor sene  » Ci porte bou ndaw bi lako dougol ndakh… « 

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.